Tuesday, November 2, 2010

tasawwuf

Barangsiapa berfiqih/bersyariat tanpa bertasawuf, dia fasik (tidak bermoral) dan barangsiapa bertasawuf tanpa berfiqih/bersyariat, dia zindiq (menyelewengkan agama). - imam Malik

No comments:

Post a Comment