Tuesday, November 2, 2010

tasawwuf

Barangsiapa berfiqih/bersyariat tanpa bertasawuf, dia fasik (tidak bermoral) dan barangsiapa bertasawuf tanpa berfiqih/bersyariat, dia zindiq (menyelewengkan agama). - imam Malik

Thursday, October 28, 2010

dari abu hurairah RA Rasulullah tlah bersabda : sesungguhnya Allah ridha terhadap kalian pada 3 hal dan tidak menyukai kalian dalam 3 hal. Allah ridha terhadap kalian, jika kalian menyembahNya dan tdak mnyekutukannya dgn apa pun, dn jika kalian berpegang teguh dengan agama Allah, serta saling menasihati pemimpin kalian. sementara Allah tdak mnyukai orang yang berbicara tanpa bukti/ilmu pengetahuan(hnya orang kata), srta org yang suka berfoya2 dan menyia-nyiakan harta dan orang yg banyak bertanya tentang sesuatu yang sudah jelas. (HR Malik)

Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW bersabda : "tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sedikit (sebesar zarah) kesombongan" ada sahabat yang bertanya : "seseorang pasti ingin baju dan sandalnya bagus" . Nabi menjawab ,"Allah itu Maha Indah dan suka keindahan,(yang bermaksud) sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang. (HR Muslim)

Tuesday, August 24, 2010

orang bodoh membicarakan orang lain

'' wahai orang2 yang beriman ! janganlah suatu kaum itu mempersendakan kaum lain kerana boleh jadi mereka yang dipersendakan lebih baik dari mereka yang mempersenda, dan jangan pula perempuan-perempuan mempersendakan perempuan2 lain, kerana boleh jadi mereka yang dipersendakan lebih baik daripada perempuan yang mempersenda.janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk- buruk panggilan adalah panggilan yang buruk ( fasik) setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, makan mereka itulah orang2 yang zalim.

( al- hujurat, ayat 11 )

Wednesday, August 11, 2010

carilah Redha-Nya

Apabila kamu melalui Taman Syurga, maka ikutlah atau masuklah kamu padanya. Bertanya salah seorang sahabat: Apakah Taman Syurga itu, ya Rasulullah? Sabda Rasul: Yaitu Halqah-halqah dzikir (lingkaran orang berzikir)”. (HR. Imam Tarmizi).

“Apabila duduk suatu kaum mengucapkan dzikir ALLAH, maka melingkungi akan mereka malaikat-malaikat dan meliputi akan mereka Rahmat dan turut atas mereka SAKINAH (ketenangan jiwa) dan ALLAH menyebut mereka pada sisi-Nya”. (HR. Imam Muslim)

“Dan ingatlah Tuhan mu sebanyak-banyaknya dan tasbihlah di waktu petang-petang dan pagi-pagi (Q.S. Al-Ahzab, 41-42).

“Barang siapa yang tidak mengingat AKU, dia akan mendapat kehidupan yang sulit dan di akhirat akan dikumpulkan sebagai orang buta” (Q.S. Thaha, 124)

“Siksaanlah bagi orang yang engkar hatinya mengingat ALLAH, orang-orang itu dalam kesesatan yang nyata” (Q.S. Azzumar, 22)

“Tidak memberi mudharat apa-apa yang dibumi dan tidak pula di dilangit bagi orang yang beserta dengan nama-Nya” (HR. Abu Daud dan Thirmidzi).

“Tiada akan datang Kiamat, kecuali kalau dimuka bumi tidak ada lagi yang membaca Allah, Allah, Allah” (HR. Muslim)

Sunday, August 8, 2010

adakah orang mati mampu mengalahkan orang hidup?

diriwayatkan dari Abu Musa ra. : Nabi Saw pernah bersabda, "perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah adalah seperti orang hidup dengan orang mati".

HR Bukhari

Monday, July 19, 2010